Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 3117 τ. Β' / 16.7.2021)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση παρατείνονται έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας κυμαίνεται ήδη στο 20%.

(Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ 3117 τ. Β' / 16.7.2021)

https://www.uom.gr/assets/site/content/downloads/fek-3117-16-7-2021.pdf