Απόφαση Συγκλήτου για επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021


Απόφαση Συγκλήτου για επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 22/28.7.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα αποφασίστηκε ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν όπως κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2021.


Από την Πρυτανεία