ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων