ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022


Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την χορήγηση κάρτας δωρεάν σίτισης ακαδ.έτους  2021-2022, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό τους τύπου user@uom.edu.gr (για τεχνικά προβλήματα  μπορείτε να επικοινωνείτε στο merimna1@uom.edu.gr).

Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα  θα είναι ανοικτή από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 12:00 μ.μ.  έως και την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ..

Η ηλεκτρονική αίτηση να υποβάλλεται από Η/Υ (όχι κινητό) και από το φοιτητικό σας e-mailγια αποφυγή τεχνικών προβλημάτων.

Oι  πρωτοετείς  φοιτητές ακαδ. έτους 2021-2022, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, για χορήγηση κάρτας δωρεάν σίτισης μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής – ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των στοιχείων του λογαριασμού τους. Οι ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης  αυτών (των πρωτοετών) θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της εγγραφής τους.

Τα αρχεία που θα επισυνάψετε πρέπει να είναι είτε σαρωμένα από σαρωτή (scanner)είτε ΕΥΚΡΙΝΩΣ φωτογραφημένα. Μπορεί να είναι τύπου .pdf ή .doc ή αρχεία εικόνας.

 ** Σύμφωνα  με το ΦΕΚ Σίτισης, δικαιούχοι δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022, είναι οι ενεργοί φοιτητές ν+2, και μεταπτυχιακοί ν+1. **

 

Από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας