Υποβολή Δικαιολογητικών για την Επικείμενη Διαδικτυακή Ορκωμοσία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


Οι φοιτήτριες/τές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους  μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για μελλοντική διαδικτυακή ορκωμοσία.  

Ο ακριβής χρόνος της ορκωμοσίας, (που θα πραγματοποιηθεί το Δεύτερο  δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2021), θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
H αίτηση ορκωμοσίας, ο έλεγχος εκκρεμοτήτων προς την Βιβλιοθήκη και τον Εύδοξο, καθώς και το παράβολο για τον πάπυρο, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 13/9/2021  μέχρι και την Τετάρτη  22/9/2021 μέσω της φόρμας

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικτυακή ορκομωσία