ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2021-2022


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-09-20

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα, 20-09-2021. 

Δείτε την πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font