Τελική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική: 19/9/2021


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-09-19

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 την έναρξη λειτουργίας του 19ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics).

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

1. Eπιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

 

Υποβολή αιτήσεων έως τις 19/9/2021.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.