Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Πρόγραμμα Seeds for the Future της HUAWEI


Όπως πέρσι έτσι και φέτος σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η Huawei, συνεχίζεται και στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Seeds for the Future».

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των Ελληνικών Πανεπιστημίων που θα συμμετάσχουν και φέτος από 08 έως 15 Νοεμβρίου 2021. Η διαφορά με την περσινή αποστολή είναι ότι λόγω COVID 19, το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά, συμπεριλαμβάνοντας παρ’ όλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρείχε όταν γινόταν με φυσική παρουσία.

Ειδικότερα δε φέτος θα συμμετάσχουν 6 φοιτητές (προ-πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) από το Πανεπιστήμιό μας.

 Πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα, τις ημερομηνίες, καθώς και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριων μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω.

“We plan to organize a 8-day online program Seeds for the Future from 8 to 15 November 2021, for Greek ICT University students to obtain valuable cutting-edge ICT knowledge developed by Huawei’s Headquarters and experience a cross-cultural communication virtually. 

We would be honored if University of Macedonia participates at this year’s educational program and invite 5-6 university students to apply by Friday October 1st. The scheme will offer students a rich experience involving technology courses (including 5G, cloud, AI, etc.), leadership course, Chinese culture experiences, tech exhibition hall live visit, participation in “Tech4Good” group project and culture exchanges with outstanding peers around the world.

Applicants should be amongst the brightest and most talented, fluent in English, verbal and written. We welcome Undergraduate and Postgraduate students (male and female) from different majors to join, allowing them to understand technology and digitalization within a cross-discipline context.”

 Τα ηλεκτρονικά αιτήματα θα αποστέλλονται στο daisecr@uom.edu.gr και θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από το ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου, τα παρακάτω στοιχεία:

  •  CV,

  • Έτος φοίτησης,

  • Μέσο Όρο βαθμολογίας,

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Προσωπική δήλωση φοιτητή (όχι περισσότερες από 300 λέξεις) αναφέροντας στοιχεία για τον εαυτό τους και το λόγο που επιθυμούν τη συμμετοχή τους.

 Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα συγκεντρώνει μέχρι την Τετάρτη 27/09/2021 ηλεκτρονικά αιτήματα ενδιαφερομένων φοιτητών που συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας από 9 και άνω.

 Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων φοιτητών/τριών από όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχει προσεγγίσει ο Όμιλος, θα προβεί σε προσωπική επικοινωνία και συνέντευξη όλων των φοιτητών/τριών προκειμένου να καταρτιστεί η τελική λίστα της αποστολής.

 Επιπροσθέτως, μπορείτε να:

-          παρακολουθήσετε το σχετικό video του Ομίλου: https://www.youtube.com/watch?v=9X4Etplcz9c

-          ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό φυλλάδιο του προγράμματος: https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/program.html