Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών 2021-22


Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή  αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν την αίτηση (θα τη βρείτε εδώ), τη δήλωση ξένης γλώσσας (θα τη βρείτε εδώκαι τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (θα τη βρείτε εδώ) κατά το χρονικό διάστημα

 από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κατόπιν ραντεβού στη Γραμματεία Δ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 13.9.2021 για την είσοδό στους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαιτείται είτε η επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή πιστοποιητικού νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

ή

β) με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λήψη Αρχείων / Downloads