Εγγραφές Επιτυχόντων Τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού 2021-2022


 

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού οφείλουν να καταθέσουν:


 1. 
Αίτηση εγγραφής ειδικών κατηγοριών 2021-2022

 2. Δήλωση προτίμησης κύριας γλώσσας

 3. Δύο (2) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (μέσω της εφαρμογής του e-gov)

4. Tα δικαιολογητικά που ορίζει η αριθ. Φ153/122746/Α5/29-09-2021  εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κατόπιν ραντεβού στη Γραμματεία ΒΣΑΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 13.9.2021 για την είσοδό στους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαιτείται είτε η επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή πιστοποιητικού νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

ή

β) με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής