Εγγραφές στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών της ειδικής κατηγορίας των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού 2021-22


Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού οφείλουν να καταθέσουν:

1. Αίτηση (θα τη βρείτε εδώ

2. Τρεις (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος 

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (μέσω της εφαρμογής του e-gov)

4. Tα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (θα τα βρείτε εδώ

 το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κατόπιν ραντεβού στη Γραμματεία Δ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 13.9.2021 για την είσοδό στους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαιτείται είτε η επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή πιστοποιητικού νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

ή

β) με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εγνατία 156 – 546 36 Θεσσαλονίκη

Λήψη Αρχείων / Downloads