Διαδικτυακό διήμερο συνέδριο – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση & Νοτιοανατολική Ευρώπη: Στοιχεία Σύγκλισης και Απόκλισης»


Το Έργο Jean Monnet (Εrasmus+) με τίτλο «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία-EU VaDis» (“Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity-EU VaDis”), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει διαδικτυακό διήμερο συνέδριο – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση & Νοτιοανατολική Ευρώπη: Στοιχεία Σύγκλισης και Απόκλισης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες Πέμπτη 4 Νοεμβρίου (15:30-19:20) και Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021 (16:00-18:00).

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ
Αφίσα και Σύνδεσμος εισόδου εδώ
Πρόγραμμα εδώ