Νέος Κύκλος Σεμιναρίων Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου


Ημερομηνία Έναρξης
2021-09-01 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-12-31 00:00:00

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αποτελεί αυτόνομη μονάδα του Πανεπιστημίου μέσω της οποίας προσφέρεται και πιστοποιείται εκπαίδευση μη τυπικής και άτυπης μάθησης η οποία περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Υλοποιεί σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης τα οποία καλύπτουν κυρίως επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή/και σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η αξιοπιστία και το κύρος, η επιστημονική εγκυρότητα και η βαθιά γνώση του χώρου της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Εισηγητές

Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εκτενή εμπειρία και με άρτια κατάρτιση στα αντικείμενα των εισηγήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνεται μέσω των προγραμμάτων του σε στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, σε θεματικές του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος στην ελληνική κοινωνία.

Τομείς Εξειδίκευσης

Τα διαθέσιμα προγράμματα  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

•    Management & Marketing
•    Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή
•    Διεθνείς Σπουδές
•    Λογιστική
•    Πληροφορική
•    Πολιτισμός
•    Μουσική Επιστήμη και Τέχνη

Μέθοδος υλοποίησης

Οι διαθέσιμοι τρόποι υλοποίησης των προγραμμάτων είναι οι εξής:
•    Δια ζώσης εκπαίδευση - Παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας
•    Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Εγγραφές

Οι  αιτήσεις εγγραφής  για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα kedivim.uom.gr του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
(* Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων)

Στοιχεία Επικοινωνίας - Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

P  : Εγνατία 156, ΤΚ 546 36, Θεσσαλονίκη (Ισόγειο, Γραφείο 16)
Τ  : 2310 891.676, - 644 & 184
E  : kedivim@uom.edu.gr
W:  Site
FB: Page

KEDIVIM

KEDIVIM

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font