Ενημέρωση για Κρούσματα Covid-19


Ενημέρωση για κρούσματα Covid-19
Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19 από φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος, παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα την υπεύθυνη διαχειρίστρια κρουσμάτων covid κ. Ανθή Μανιάτη (amaniati@uom.edu.gr) είτε τον αναπληρωτή υπεύθυνο κ. Νικόλαο Σαμαρά (samaras@uom.edu.gr).
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, παρακαλούμε να επισημαίνετε στο μήνυμά σας την ημέρα που διαπιστώθηκε το επιβεβαιωμένο κρούσμα, καθώς και τα μαθήματα που παρακολουθήσατε την ίδια και τις προηγούμενες 2 ημέρες, τις αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας καθώς και τον αριθμό της θέσης στην οποία βρισκόσασταν σε κάθε μάθημα.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font