ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022


Φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες) που δεν σιτίζονται δωρεάν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο καταβάλλοντας το ποσό των 3,5€ ημερησίως.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να προπληρώνουν εβδομαδιαία κάρτα σίτισης στην τιμή των 16 €, καθώς και μηνιαία στην τιμή των 60€.

Πληροφορίες στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.