ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚ. 2021


Η Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενημερώνει τους υποψήφιους/ιες πτυχιούχους της, οι οποίοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά ορκωμοσίας μέχρι και 06/12/2021, ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει δια ζώσης την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

Για την ώρα προσέλευσής σας στην τελετή, επειδή η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 06/12/2021, και ο αριθμός των υποψηφίων πτυχιούχων που θα βρίσκονται στην αίθουσα τελετών είναι συγκεκριμένος, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση και με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σας ενημερώνουμε ότι μόνο οι υποψήφιοι/ιες πτυχιούχοι θα εισέλθουν στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου. Οι γονείς, συγγενείς, και φίλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή ορκωμοσίας μέσω livestreaming (ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί και θα σταλεί στους υποψήφιους/ιες πτυχιούχους με ηλεκτρονικό μήνυμα).

Οι υποψήφιοι/ιες πτυχιούχοι κατά την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Ορκωμοσίας θα πρέπει να επιδείξουν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ένα από τα παρακάτω:

i) Πιστοποιητικό εμβολιασμού ο οποίος θα έχει πραγματοποιηθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού ή προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη μία δόση, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19 ή

ii) Πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό που η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσης ως θετικό κρούσμα κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου ή

iii) αρνητική διάγνωση είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με μοριακό τεστ, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, που θα έχουν διενεργηθεί έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της τελετής ορκωμοσίας.

Σημειώνεται ότι κατά την είσοδό σας στο κτήριο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας σ’ αυτό, η προστατευτική μάσκα (απλή μη ιατρική ή υφασμάτινη με κατάλληλες προδιαγραφές), είναι υποχρεωτική.

 

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font