ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022


Πριν την εισδοχή  σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Εστίας.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία της Εστίας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 441258, 2310 449447

Διεύθυνση: Λυκούδη 4-6, Νέα Κρήνη

Λήψη Αρχείων / Downloads