Αρχίζει σήμερα το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος


Αρχίζει σήμερα το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), διοργανώνουν το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει ερευνητικό πεδίο ανταλλαγής νέων ιδεών και απόψεων μεταξύ Ελλήνων Επιστημόνων και Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Ελεγκτικής  Επιστήμης. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 200 ερευνητές, Καθηγητές Πανεπιστημίου από όλο τον κόσμο, Στελέχη Επιχειρήσεων καθώς και ενδιαφερόμενοι από την τοπική κοινωνία.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα: Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Τραπεζικής, Χρηματοοικονομικής Κρίσης, Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας, Αποτίμησης, Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διαχείρισης Κινδύνου, Χρηματοοικονομικών Αγορών, Διοικητικής Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech).

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Στρατηγική Ανάπτυξης μετά από Περίοδο Διαδοχικών Κρίσεων». Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 με τη διοργάνωση δύο κεντρικών συνεδριών:

Η πρώτη έχει θέμα «Η Ελληνική Οικονομία μετά την Πανδημία» με ομιλητές τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρο Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γκίκα Χαρδούβελη με συντονιστή τον κ. Χρήστο Νεγκάκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η δεύτερη έχει θέμα «Νέες Τεχνολογίες και η Σύνδεσή τους με την Εκπαίδευση» και συμμετέχουν οι κκ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan – Hellenic Metal Packaging AE, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ, ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ο Δρ. Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και ο Δρ. Δημήτριος Ντζανάτος, Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Ανδρέας Μερίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δύο κεντρικές Συνεδρίες:

Η πρώτη έχει θέμα «Job Market Prospects» με ομιλητές τους κ.κ. Δημοσθένη Χέβα, Καθηγητή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θάνο Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Kent Business School, UK.

Η δεύτερη κεντρική συνεδρία έχει τίτλο «Improving Research in Accounting and Finance», με ομιλητές τους κ.κ. Κωσταντίνο Σταθόπουλο, Καθηγητή, The University of Manchester, UK,  Δημήτριο Βαγιάνο, Καθηγητή, London School of Economics, UK, Μάνθο Ντελή, Καθηγητή, Montpellier Business School, France και Δημήτριο Γουνόπουλο, Καθηγητή, University of Bath, UK. Την συζήτηση θα συντονίζει ο κος Παναγιώτης Θεοδοσίου Καθηγητής και Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Λήψη Αρχείων / Downloads