Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 6214 τ. Β' / 23.12.2021)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση παρατείνονται έως τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, τροποποιώντας την προγενέστερη Απόφαση (ΦΕΚ  5973 τ. Β΄/ 18-12-2021) που όριζε την 10η Ιανουαρίου 2022 ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος των μέτρων.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 6214 τ. Β' / 23.12.2021).