Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 6290 τ. Β' / 29.12.2021)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση δημοσιεύτηκαν για το διάστημα από την Πέμπτη 30.12.2021 έως τη Δευτέρα 17.1.2022 , τροποποιώντας την προγενέστερη Απόφαση (ΦΕΚ  6214 τ. Β΄/ 23-12-2021) που όριζε την 3η Ιανουαρίου 2022 ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος των μέτρων.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 6290 τ. Β' / 29.12.2021).