ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


 Ανακήρυξη των υποψηφίων για την εκπροσώπηση των μελών ΕΕΠ του Πα.Μακ. στη Σύγκλητο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά την Παρασκευή 21-01-2022 και ώρες 10:00-14:00. 

Λήψη Αρχείων / Downloads