ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ


.