Παράταση, έως 15/02, υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-02-15

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του 26ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

Στον 26ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Μάρτιο του 2022, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αιτήσεις

Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά): έως 15 Φεβρουαρίου 2022.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δίδακτρα-υποτροφίες και το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού: https://mis.uom.gr