Πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (CHS Greece) για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2022


Πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard  (CHS Greece) για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2022.

Με μια ματιά:

Αφορά Λέκτορες, Επίκουρους Καθηγητές, μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ κατόχους διδακτορικών τίτλων.

 Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 3 Μαρτίου 2022.

-  Στο πλαίσιο της ερευνητικής τους υποτροφίας διάρκειας ενός έτους από την 1η Ιουνίου 2022, οι δύο ερευνητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν την έρευνά τους στην κοινότητα του CHS, και μεταξύ άλλων θα έχουν πρόσβαση για έναν χρόνο στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard και θα λάβουν ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 1500€.

- Δείτε την πρόσκληση.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font