Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Μοριακό Τεστ (PCR) για τους φοιτητές του Πανεπιστήμίου Μακεδονίας


PCR

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες

Σας πληροφορούμε ότι:
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διασφάλισε για τους φοιτητές του, τη διενέργεια εργαστηριακού μοριακού τεστ (PCR) στην ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. στην τιμή των 30€.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font