Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Νικολαΐδη Σπυρίδωνα