Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Ανακοίνωση Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-22


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-03-22

ANAKOINΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22


Ανακοίνωση σε μορφή .pdf

«Κατόπιν της υπ.αρ. 4/3-3-2022 απόφασης της Κοσμητείας, οι δηλώσεις μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 9/3/2022  και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη  22/3/2022 .

 Παρακαλούμε ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες υποβολής δήλωσης https://www.uom.gr/dai/odhgies-gia-dhloseis-mathhmaton

καθώς δε θα δοθεί καμία άλλη παράταση,  σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (άρθρο 55 , υπ. αρ.3457/29-07-2021 ΦΕΚ τ.Β΄), που αναφέρει ότι:

«….Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου για τα μαθήματα αυτά και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και ακόμη και αν αυτά βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από την Κοσμητεία της Σχολής, μόνο εφόσον αφορούν σε τεχνικά κωλύματα που αποδεικνύονται από το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής και σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας κατά την περίοδο των δηλώσεων.»