ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ


ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 
Ως Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Φιλοσοφικής Σχολής AΠΘ οργανώνουμε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διεπιστημονικό κύκλο εβδομαδιαίων διαδικτυακών διαλέξεων (Τετάρτες, 7-9 μ.μ.), που απευθύνεται σε όλους και όλες.
 
3. Όλγα Παντούλη, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ:  «Εκπαιδεύοντας για την ισότητα των φύλων στο σχολείο», Τετάρτη 23 Μαρτίου
 
4. Βασίλης Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ: «Ο αυτοβιογραφικός λόγος των Ελληνίδων του 19ου αιώνα», Τετάρτη 30 Μαρτίου
 
5. Μαίρη Μικέ, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ: «Φύλο και λογοτεχνικές αναπαραστάσεις», Τετάρτη 6 Απριλίου
 
6. Μένη Κανατσούλη, Kαθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης ΑΠΘ: «Έμφυλες ταυτότητες στην Παιδική Λογοτεχνία του 21ου αιώνα»,
Τετάρτη 13 Απριλίου
 
Σύνδεσμος παρακολούθησης
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font