ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΦΥΛΟ ΚΑI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ"