ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

(καταληκτική ημερομηνία έως τις 16 Μαΐου 2022).