Ημερίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια»


Ημερίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια»

Ημερίδα με θέμα: «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια - Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ολόκληρη η εκδήλωση έχει μαγνητοσκοπηθεί και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=U5_7suAIbuY

Στην ημερίδα έλαβε μέρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, η παρέμβαση του οποίου αρχίζει από τη χρονική στιγμή 1:16:16 της μαγνητοσκόπησης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως ακολούθως:

12:00 – 12:15 Χαιρετισμοί

 • Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

12:15 – 12:50 Εισηγήσεις

 • Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης - «Διασφάλιση Ποιότητας και Αποτίμηση Έργου: Διαδικασίες Διαφάνειας και Λογοδοσίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο».
 • Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - «Διαφάνεια και Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδικός Χάρτης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας».
 • Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων - «Οι θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη Διαφάνεια στα Πανεπιστήμια» 
 • Μαρία Φάσσαρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, & Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος στην Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα ΕΤΙNED - «Παρουσίαση της Πανευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Ηθική, τη Διαφάνεια και την Ακεραιότητα στην Εκπαίδευση (ETINED – Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education) του Συμβουλίου της Ευρώπης».

 12:50 – 13:50 Παρουσιάσεις Μνημονίων Συνεργασίας Α.Ε.Ι. – Ε.Α.Δ.

 • Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - «Λογοδοσία Διαφάνειας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».
 • Στυλιανός Κατρανίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - «Διαφάνεια και Ακεραιότητα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας»
 • Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών & Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών - «H συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών & της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας». 
 • Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου & Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου - «Στρατηγική συνεργασία Παντείου Πανεπιστημίου και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις».
 • Μαρία Νικολαΐδη, Πρύτανις Χαροκόπειου Πανεπιστημίου & Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου - «Συνεργασία ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα Πανεπιστήμια: Μία πολυεπίπεδη προσέγγιση».
 • Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου & Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου - «Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου – Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Μία συστηματική προσέγγιση».

13:50 – 14:00 Συζήτηση

Συντονιστής: Αποστόλης Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων