Τα τύμπανα μιλούν(Talking Drums)


Τα τύμπανα μιλούν(Talking Drums)

Ημερομηνία Έναρξης
2022-10-01 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-12-31 00:00:00

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Τα τύμπανα μιλούν(Talking Drums)», διάρκειας 26 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζωσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Διάρκεια: 26 ώρες
Κόστος: 200 Ευρώ
Υλοποίηση: Δια ζωσης
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεώργιος Βράνος Καθηγητής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: ???? bit.ly/3GLocA5
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font