Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος


Προκήρυξη Εκλογών

Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το διάστημα από 1-9-2022 έως 31-08-2023.

Λήψη Αρχείων / Downloads