Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας - Απολογισμός Τριετίας 2019-2022


Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας - Απολογισμός Τριετίας 2019-2022

Η Έκθεση Απολογισμού Τριετίας (ακαδ. έτη 2019-2022) εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 20/3.6.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font