Η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2022


H Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Αλληλέγγυα και Δραστήρια Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχε στον Ετήσιο Διάλογο του Θεσμού Βravo Sustainability Awards 2022 και κατέγραψε τις καινοτόμες πρακτικές που έχει αναπτύξει και υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη χώρα μας.

Σας καλούμε να ψηφίσετε και να αξιολογήσετε 3 Πρωτοβουλίες της Εδρας που προωθούν την ποιοτική εκπαίδευση και μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Ψηφίστε εδώ μέχρι 12 Ιουνίου 2022:

Καλές Πρακτικές από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (sustainablegreece2020.com)

Οι πρακτικές δημοσιεύτηκαν ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

Οι πρακτικές είναι οι παρακάτω:

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ UΝESCO ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

 2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "FUTURES OF EDUCATION" (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

3) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"