Οι Πρυτανικές Αρχές στη «ΣΠΕΙΡΑ» Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας


Οι Πρυτανικές Αρχές στη «ΣΠΕΙΡΑ» Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Η «ΣΠΕΙΡΑ» επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για την ενίσχυση της Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι ο λόγος για τον οποίο ένωσαν τις δυνάμεις τους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), μέσα από το σχήμα-δράση «ΣΠΕΙΡΑ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και έχει διάρκεια 18 μηνών, ήτοι μέχρι το Νοέμβριο του 2023.

Το νέο σχέδιο δράσης προβλέπει την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και της εμπειρίας του ΕΚΕΤΑ προς όφελος του ιδίου και των άλλων τεσσάρων Οργανισμών που βρίσκονται στη φάση συγκρότησης των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας, με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση του πλούσιου ερευνητικού έργου τους και την ανάπτυξη καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Η συνέντευξη τύπου για την ενίσχυση δομής μεταφοράς τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ για τον Ελληνικό Ερευνητικό Χώρο, πράξη «ΣΠΕΙΡΑ» την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 στο Αμφιθέατρο «Μιχαήλ Γεράσιμος Στρίντζης», όπου και παρουσιάστηκαν οι προοπτικές και τα οφέλη από τη λειτουργία της «ΣΠΕΙΡΑΣ».

Στη συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση της «ΣΠΕΙΡΑΣ» έγινε από τον Δρ. Δημήτριο Τζοβάρα, Πρόεδρο ΔΣ ΕΚΕΤΑ και Επιστημονικά Υπεύθυνο της πράξης «ΣΠΕΙΡΑ» και τοποθετήθηκαν με εισηγήσεις τους οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, κ.κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγητής Αθανάσιος Καΐσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Δρ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας (διαδικτυακή σύνδεση), Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (διαδικτυακή σύνδεση) και ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ Χρίστου Δήμα (διαδικτυακή σύνδεση).

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Φούσκα. Βασικός στόχος του γραφείου είναι να μεταφέρει στην κοινωνία τη γνώση που παράγεται σε τομείς αιχμής εντός του ιδρύματος, μέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς τεχνολογίας (exploitation of research results, technology transfer), της ίδρυσης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών (spin-off) και της ενίσχυσης των ικανοτήτων καινοτομίας των ερευνητών (innovation capacity building).