Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-06-27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΠΙ.