Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική


Σας ενημερώνουμε ότι ο ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική, ορίζεται από τις 23/06/2022 έως τις 15/07/2022.