Διεθνές Συνέδριο Συντονιστών «Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2022», των Προγραμμάτων Erasmus


Διεθνές Συνέδριο Συντονιστών «Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2022», των Προγραμμάτων Erasmus

Περίπου 200 στελέχη Πανεπιστημίων και επαγγελματιών σταδιοδρομίας από ολόκληρη την Ευρώπη συμμετείχαν στο 18ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Συντονιστών των Προγραμμάτων Erasmus, «Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2022», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Συνέδριο και η έκθεση που το συνοδεύει και που ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών Erasmus (European Association of Erasmus Coordinators και απευθύνεται σε στελέχη προσωπικού και πρακτικής άσκησης, ερευνητές και επαγγελματίες με ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Erasmus, είτε από τον ακαδημαϊκό είτε από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι κύριες θεματικές του Συνεδρίου αφορούν στο νέο κύκλο των Προγραμμάτων ERASMUS+ 2021-2027, στην ποιότητα των δράσεων ERASMUS, στην κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, εκπαίδευση και ζητήματα πολιτικών χρηματοδότησης.

Οι εκδηλώσεις του Συνεδρίου άρχισαν την περασμένη Δευτέρα με επίσκεψη και ξενάγηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας περίπου 40 συντονιστών από διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και της εβδομάδας επιμόρφωσης (staff training week). Τους υποδέχθηκε ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής, ενώ την ενημέρωση και ξενάγηση των καλεσμένων ανέλαβαν στελέχη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι κύριες εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν την επόμενη ημέρα, Τρίτη, σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης παρουσιάστηκε από φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τους Σύνεδρους καλωσόρισε ο Καθηγητής Γρηγόρης Α. Μακρίδης, o Πρόεδρος του Συνεδρίου, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντονιστών και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντονιστών Καριέρας, ενώ χαιρετισμό εκ μέρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://eracon.info/index.php?id=838

f1

f1

f2

f2

f3

f3

f4

f4