Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


  

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font