Παράταση Αιτήσεων Συμμετοχής σε Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης για 80 ωφελούμενους & σε Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-10-31

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Ε.Λ.Κ.Ε. - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) σε συνεργασία με την Ένωση Εταιριών "ΜΕΚ Α.Ε. - Ορθολογισμός", υλοποιεί με υβριδική μορφή, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης - Τηλεσυμβουλευτικής, Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης για 80 ωφελούμενους και Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών.

Σχετική ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 31/10/2022.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font