Ημερίδα Ενημέρωσης Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Έναρξης
2022-09-07 11:15:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-09-07 14:45:00

  

Λήψη Αρχείων / Downloads
Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.2022

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.2022

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Ημερίδα ΓΡΑΔΙΜ 7.9.22

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font