ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - 19ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-09-11

Παράταση Αιτήσεων έως 11/9/2022

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 19ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο website του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font