ΠΡΑΞΗ Συγκρότησης της Κ.Ε.Ε. για την εκλογή εσωτερικών μελών του ΣΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2022-2026)


ΠΡΑΞΗ Συγκρότησης της Κ.Ε.Ε. για την εκλογή εσωτερικών μελών του ΣΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2022-2026)

ΠΡΑΞΗ Συγκρότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2022-2026).

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο pdf.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font