Νέα Δράση του Γραφείου Διασύνδεσης: Εκπαίδευση Φοιτητών στην Συμβουλευτική Ομοτίμων (peer to peer coaching)


Νέα Δράση του Γραφείου Διασύνδεσης: Εκπαίδευση Φοιτητών στην Συμβουλευτική Ομοτίμων (peer to peer coaching)

Το Γραφείο Διασύνδεσης  εγκαινιάζει μία ακόμη νέα δράση του με στόχο την εκπαίδευση εθελοντών φοιτητών στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας ώστε αυτοί με τη σειρά τους να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στους συμφοιτητές τους.

Μέσω αυτής της συμβουλευτικής προσέγγισης το Γραφείο Διασύνδεσης επιδιώκει να:

  • δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης φοιτητών που θέλουν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας
  • ενδυναμώσει τις εγκάρσιες δεξιότητες και την αυτοεκτίμηση των εθελοντών συμβούλων και των βοηθούμενων ομάδων.
  • ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότητες και στην δυνατότητα αυτοβελτίωσης των συμμετεχόντων
  • εκπαιδεύσει βιωματικά σε δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας
  • να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του και των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης που προσφέρει, στην φοιτητική και γενικότερα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εθελοντές συμβούλους. #Stay tuned!