Γραφείο Διασύνδεσης: βιωματικό σεμινάριο CMS.3f "Διαπολιτισμική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο"


Γραφείο Διασύνδεσης: βιωματικό σεμινάριο CMS.3f

Ημερομηνία Έναρξης
2022-10-19 13:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-10-19 16:00:00

Βιωματικό Σεμινάριο του Γραφείου Διασύνδεσης με τίτλο: «CMS.3f: Διαπολιτισμική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο» την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 (13:00 – 16:00) στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (1ος Όροφος, Κτήριο Γ, Δίπλα από την αίθουσα Συνεδρίων).

Με το παρόν βιωματικό σεμινάριο επιχειρείται η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης καθώς το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον επιβάλει την κατοχή δεξιοτήτων διαπολιτισμικής αντίληψης και ευαισθησίας. Θα μάθουμε να διακρίνουμε και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο με στόχο την εργασία, την κινητικότητα και την εξέλιξη. 

Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font