Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Π.Μ.Σ. "Μουσική και Κοινωνία"


Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και ΚοινωνίỨ

Τη Δευτέρα 19/09/2022 και ώρες 10:00-14:00, θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία».

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος ελεύθερης πρόσβασης είναι : MET UOM is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99453449305
Meeting ID: 994 5344 9305

  Ημερήσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών   
  Ημέρα  Δευτέρα 19/9/2022      
  Ώρα έναρξης: 10:00      
  Ώρα Φοιτητές Θέμα ΜΔΕ Επιβλέπουσα/ων Επιτροπή
1 10:00 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, mms21011 Μουσικοθεραπεία και συγγενείς καρδιοπάθειες κατά το προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο : Μελέτη περίπτωσης μιας έφηβης. Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, Καλλιμοπούλου
2 10:30 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, mms21029 Η μουσικοθεραπεία ως μορφή παρέμβασης στην ενίσχυση της επικοινωνίας (λεκτική και μη λεκτική) παιδιών στο φάσμα του αυτισμού – Μελέτες περίπτωσης Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, Καλλιμοπούλου
3 11:00 ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, mms21022 Μουσικοθεραπεία και σχιζοφρένεια : Βιβλοιογραφική ανασκόπηση και μελέτη περίπτωσης Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, Βούβαρης
4 11:30 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΗΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, mms21018 Το φαινόμενο της μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης στη Μουσικοθεραπεία Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, Βούβαρης
5 12:00 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, mms21015 Η τριαδική σχέση "Θεραπευτή-Μουσικής-Παιδιού" στη Μουσικοθεραπεία. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με υποτονία και ψυχοκινητική καθυστέρηση" Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, π. Νεκτάριος Πάρης
6 12:30 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, mms21017 Το Βιολί σε συνεδρίες Μουσικοθεραπείας : Τεχνικές χρήσης του οργάνου ως εργαλεία θεραπευτικών παρεμβάσεων Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, Ζαρίας
7 13:00 ΖΩΒΟΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ, mms21002 Διερεύνηση των συναισθημάτων των φοιτητών μουσικοθεραπείας σχετικά με την κλινική άσκησή τους αυτοαναφορικά: Mια ποιοτική μελέτη Ψαλτοπούλου Ψαλτοπούλου, Λ.Στάμου, Ρεντζεπέρη
8 13:30 ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, mms21013 Η χρήση μουσικών συχνοτήτων και ηχητικών κυμάτων στη νευρολογική μουσικοθεραπεία για άτομα με νευρολογικές διαταραχές: μια διερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση (scoping review) Βασίλειος Στάμου Β. Στάμου, Λ.Στάμου, Καθαρίου