ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Ενημερώνουμε τους παλαιούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, θα  παραμείνει ανοικτή έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Από  το  Γραφείο  Φοιτητικής  Μέριμνας