Συνέδριο για την Καλή Διακυβέρνηση, την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Συμμετοχή των Νέων στην Ευρώπη


Συνέδριο για την Καλή Διακυβέρνηση, την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Συμμετοχή των Νέων στην Ευρώπη

Την Τετάρτη, 28/09/2022, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο «για την Καλή Διακυβέρνηση, την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Συμμετοχή των Νέων στην Ευρώπη». Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον κ. Πρόδρομο Τζουνόπουλο, Εκπρόσωπο των Νέων από την Ελλάδα στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και φοιτητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Κογκρέσου “Rejuvenating Politics”.

Το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως μέλος του δικτύου United Nations Academic Impact.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται ακόμη με την υποστήριξη της Έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος", της Έδρας UNESCO "Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας", και του Κέντρου Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, τελεί υπό την υποστήριξη του Ελληνικού Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ομίλου για την UNESCO, του Έργου Jean Monnet "Strategies and Policies on Youth in the European Union (EUSYP)" του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και του Έργου Jean Monnet EUVaDiS "Ενίσχυση της συζήτησης για τον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αξίες της ΕΕ και τη διαφορετικότητα" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση και αφύπνιση των Νέων, και γενικότερα της Κοινωνίας των Πολιτών, αναφορικά με τον θεσμικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κογκρέσου στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Rejuvenating Politics» του Κογκρέσου, αλλά και η ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή των Νέων της Ευρώπης στη διακυβέρνηση και η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης.
Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό και τρία κύρια πάνελ. Κατά το εισαγωγικό πάνελ θα υπάρξουν εισηγήσεις για το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και την πρωτοβουλία “Rejuvenating Politics” του Κογκρέσου. Το επόμενο πάνελ, θα έχει θέμα την Καλή Διακυβέρνηση ενώ τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Δημοκρατία, η Χρηστή Διακυβέρνηση, η Ενδυνάμωση των Νέων και η νέα ενημερωτική εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης «Δημοκρατία εδώ & τώρα». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πάνελ με θέμα την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πάνελ θα συζητηθούν τα Δικαιώματα των Παιδιών, η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την Ουκρανική κρίση, η αντίδραση του Συμβουλίου της Ευρώπης στην στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και το θεματολόγιο πολιτικής «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Το τελευταίο πάνελ θα έχει θέμα τη «Συμμετοχή των Νέων σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο» και θα γίνουν παρουσιάσεις από Νέους και Νέες που διακρίνονται για την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Το Συνέδριο θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 21:00 με ώρα προσέλευσης στις 15:30. Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η εγγραφή των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας προεγγραφών είτε κατά την προσέλευση στον χώρο της εκδήλωσης.

Λήψη Αρχείων / Downloads