Εκλογικός κατάλογος μελών Δ.Ε.Π. για την εκλογή εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 17 Οκτωβρίου 2022


Εκλογικός κατάλογος μελών Δ.Ε.Π. για την εκλογή εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 17 Οκτωβρίου 2022

  

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font